• 1

o firmie

udzialy

 

Spółka Amest Sp. z o.o. jest holdingiem, zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym w Otwocku. Spółka Sater Otwock jest utworzona przy udziale gminy. Stosunek udziałów gminy w poszczególnych spółkach pokazany jest na rysunku obok.

Udziałowcami Spółki Amest jest grupa ponad 50-ciu gmin włoskich skupionych wokół takich aglomeracji jak Rzym, Perugia, Wenecja i Gorizia, które w roku 2004 za pośrednictwem należących do nich spółek komunalnych (Ama, Gesenu, Veritas i Iris) powołały do życia spółkę celową Amest Srl – udziałowca większościowego spółki Amest Sp. z o.o. Podmioty te od wielu lat prowadzą działalność w branży gospodarki odpadami, a także dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej. W branży gospodarki odpadami swoją działalnością obejmują pełen cykl gospodarki odpadami, począwszy od organizacji selektywnej zbiórki, przez odzysk i mechaniczne przetwarzanie po ostateczne unieszkodliwienie odpadów, w tym przez składowanie oraz obróbkę termiczną z odzyskiem energii elektrycznej oraz cieplnej. Poza terytorium Włoch spółki prowadzą swoją działalność w Europie środkowo-wschodniej, Afryce i Ameryce Południowej.

Celem naszej działalności jest zrównoważony rozwój, natomiast kapitałem na którym opieramy nasze działania jest wiedza. Wieloletnie doświadczenie wspierane jest przez nowoczesne technologie, wysokie standardy europejskie i światowe.