• 1

Aktualności

01-12-16 |
PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

1small

Spółka Amest Otwock Sp. z o.o. zajęła III miejsce regionalnego konkursu „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ" w kategorii zakładów zatrudniających do 50 osób, którego corocznym organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Do konkursu Spółka została wytypowana przez inspektora PIP w Warszawie po ostatniej kontroli przeprowadzonej na składowisku odpadów w Otwocku Świerku zarządzanego przez Amest Otwock.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Kryteria oceny dotyczyły przestrzegania przepisów prawa pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwiązań systemowych dot. zarządzania BHP.

1a  2a 

 

 

 

 

22-03-16 |
RADOSNYCH ŚWIĄT ŻYCZY AMEST

wielkanoc 2016a

wielkanoc 2016

18-12-15 |
WESOŁYCH ŚWIĄT

swieta2015small

swieta2015a

11-12-15 |
SKŁADOWISKO SATER OTWOCK OBIEKTEM KLASY A

Temida

Składowisko Sater Otwock wg raportu monitoringu odpadów (stan na rok 2014) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie spełnia wszelkie kryteria uznania obiektu za składowisko w klasie A

Stan srodowiska w wojewodztwie mazowieckim w 2014 roku.

10-12-15 |
RAPORT WIOŚ

Temida

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie stanu środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku, Warszawa, 2015 r.

Stan srodowiska w wojewodztwie mazowieckim w 2014 roku.

14-09-15 |
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI

Temida

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2015 r., Nr 0, poz. 1431)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach odpadów (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 1277)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 110)

30-06-15 |
INAUGURACJA ZZO AMEST KAMIEŃSK SP. Z O.O.

otwarcie zzo kamiensk

W dniu 24 czerwca br. w miejscowości Ruszczyn w Gminie Kamieńsk odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wartość inwestycji wyniosła prawie 41 mln zł, z czego 31 mln zł to kwota dofinansowania w formie pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Głównym celem przedsięwzięcia była rozbudowa istniejącego ZZO o zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 000 Mg/rok. Zakład będzie przetwarzał odpady komunalne zmieszane i odpady po mechanicznej obróbce odpadów.

Dzięki wybudowanej instalacji do sortowania odpadów zmieszanych będzie można odzyskiwać surowce wtórne oraz przygotowywać frakcję biodegradowalną do stabilizacji w procesie kompostowania. W ramach instalacji sortowania odpadów zmieszanych została wybudowana linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego. Koszt całkowity przedsięwzięcia to niemal 41 mln zł netto, z czego kwota dofinansowania w formie pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki z Wodnej wyniesie prawie 31 mln zł netto zł.

- Cieszę się, że w tak ekspresowym tempie udało się nam zakończyć prace tak ważnego dla nas projektu. Dzięki wybudowanej ultranowoczesnej instalacji znacznie ograniczymy strumień odpadów trafiających na składowisko oraz rozpoczniemy produkcję paliwa alternatywnego, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na środowisko naturalne – powiedział Felice Scoccimarro, Prezes Amest Sp. z o.o.

- Chcę zapewnić mieszkańców Naszej Gminy, że dołożę wszelkich starań, aby Zakład Zagospodarowania Odpadów działał prawidłowo, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Gminy Kamieńsk – powiedział Bogdan Pawłowski, burmistrz Kamieńska.

Wybudowany w miejscowości Ruszczyn Zakład Zagospodarowania Odpadów nie jest zwykłą stacją segregacji śmieci, jakie funkcjonują dziś w wielu miastach Polski. Zastosowane w niej innowacyjne technologie pozwolą skutecznie przerabiać odpady komunalne w postaci frakcji nadsitowej, która będzie zawierać znaczną ilość frakcji surowcowej w postaci odpadów tworzywowych (PET, PE, PP, folie), papieru i kartonu. Odpady te posiadają wysoką wartość opałową i mogą być wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady będą rozdrabniane do wielkości 30 mm i przerabiane na granulat. To paliwo ma kaloryczność paliw konwencjonalnych, ale jest znacznie tańsze. Już dziś takie paliwo stosują w swoich piecach polskie cementownie. Można nim też opalać kotły w elektrociepłowniach i ciepłowniach. Stosowanie paliw alternatywnych przynosi korzyści dla środowiska: pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne, a także pomaga rozwiązać problem składowania odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Film z budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie, gmina Kamieńsk.

 

Więcej informacji w "MEDIA O NAS"

15-12-14 |
WESOŁYCH ŚWIĄT

swieta2014

Wyjątkowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
aby czas Świąt był okazją do odpoczynku i zadumy,
aby wypełniał Wasze serca nadzieją i dodawał sił w realizacji wszystkich planów
w nadchodzącym Nowym Roku 2015.

Wraz z serdecznymi życzeniami i podziękowaniami za dotychczasową współpracę 
wszystkim naszym Partnerom, Współpracownikom i Klientom,

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZARZĄD Amest Sp. z o.o.

LOGO

13-10-14 |
SPRZĄTANIE ŚWIATA W MPK

sprzatanie2014

Dnia 26 września 2014 odbyła się akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2014”, zorganizowana przez Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka Powiat Otwocki, Urząd Miasta Otwocka oraz firmę Amest Sp. z o.o..

Więcej na stronie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

11-09-14 |
WEJDŹ I ZAGRAJ W GRĘ O SEGREGACJI ODPADÓW!

chlorofil

Wejdź i zagraj w grę o segregacji odpadów! Zapraszamy!

Do gry wchodzimy klikając w baner poniżej.

banner 500 100px 02a

Szanowni Państwo,

Spółka Amest Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Chlorofil, organizacją pozarządową, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z Odpadami, cel który jest bardzo bliski samej spółce, zaprasza wszystkich zainteresowanych do gry na temat prawidłowej segregacji odpadów! 

plakat chlorofil

Plakat kampanii „Segreguj śmieci! Bo warto!” Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Mazowsza!” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, WWW.wfosigw.pl, w ramach projektu nr 0115/14/EE/D oraz płyty CD wysyłamy pocztą do wybranych instytucji i jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

W ramach kampanii stworzyliśmy innowacyjne narzędzie edukacyjne dla wszystkich sympatyków ochrony środowiska: w szkołach, w urzędach i instytucjach: grę pokazującą drogę 20-tu przedmiotów codziennego użytku do odzysku i recyklingu.

Podczas gry poznajemy hierarchię postępowania z odpadami zgodną z wymaganiami UE, uzyskujemy informację o najlepszych dostępnych w Europie i w Polsce technikach ( BAT) oraz o wartości materialnej niektórych surowców wtórnych zawartych w odpadach komunalnych.

Chcemy zachęcić mieszkańców województwa mazowieckiego do aktywnego udziału w systemie selektywnej zbiórki odpadów.

Sprawdźmy sami! Współczesna wiedza i technika umożliwia nam odzyskanie 30 materiałów i substancji w 20 przedmiotach codziennego użytku przedstawionych w grze.

Z aplikacji można korzystać z dowolnego miejsca. Można w oparciu o nią poprowadzić ciekawe lekcje edukacji ekologicznej w szkołach. Scenariusze lekcji dostępne są na załączonych płytach CD.

Zasady gry:

1. Wybrany przedmiot należy skierować do jednego z następujących pojemników znajdujących się na dole ekranu:
recykling, odzysk, składowanie lub: odzysk/ recykling dla przedmiotów wielomateriałówych (których część można poddać recyklingowi, a część odzyskowi)

2. Następnie można zapoznać się z informacjami na kolejnych planszach:

Okno „Cykl zagospodarowania” po lewej stronie ekranu, pokazuje uproszczony schemat postępowania z odpadami wg standardów europejskich, tak by jak najwięcej odzyskać z wyrzuconych śmieci.

Okno ” System odzysku i recyklingu na Mazowszu” pokazuje jak zbudowany jest system zagospodarowania odpadów komunalnych na Mazowszu ( dane zostały wprowadzone wg uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 159/14 z dnia 19 maja 2014 oraz na podstawie danych z KPGO ( Krajowego Programu Gospodarki Odpadami), na przykładzie jednego z sześciu regionów gospodarki odpadami.

Okno „ceny surowców wtórnych” pokazuje szacunkowe ceny uśrednione z czerwca 2014 roku.

W grze należy odpowiedzieć na pytanie? Który z przedstawionych na obrazkach 20 przedmiotów można skierować bezpośrednio na składowisko?

Życzymy miłej zabawy!

23-07-14 |
WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ ZZO KAMIEŃSK

wmurowanie-news

W dniu 23 lipca 2014 roku o godz. 11.00 został podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wznoszony przez spółkę Amest Kamieńsk Sp. z o.o. w miejscowości Ruszczyn, Gmina Kamieńsk.
Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w tworzeniu kompleksowego systemu Gospodarki Odpadami dla mieszkańców Województwa Łódzkiego.
Zaprojektowanie oraz realizację inwestycji wraz z instalacją linii technologicznych powierzono Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o. o. z Gdańska. Funkcję inżyniera Kontraktu sprawuje firma SG Consulting z Gdyni. Natomiast nadzór autorski nad całością inwestycji pełni Biuro Inżynierskie Stabeko Sp. z o. o. z Poznania.
W intencji powodzenia przedsięwzięcia, poświęcenia placu budowy dokonał Ksiądz Mieczysław Wach Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Kamieńsku.

 

03-07-14 |
OFICJALNE PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ ZZO KAMIEŃSK

news 4a

W dniu 3 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku o godzinie 14:00 miało miejsce oficjalne podpisanie Umów z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu, którzy zostali wyłonieni w postępowaniach ofertowych w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruszczyn, Gmina Kamieńsk.

27-06-14 |
PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY ZZO KAMIEŃSK

Temida

W dniu 27 czerwca 2014 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przedstawiciele spółki Amest Kamieńsk Sp. z o.o. podpisali umowę nr 386/2014/Wn05/OZ-UK-go/P o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez Amest Kamieńsk Sp. z o.o. przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruszczyn, Gmina Kamieńsk”.
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego ZZO o zakład mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 000 Mg/rok. W ramach planowanego przedsięwzięcia wybudowana zostanie instalacja do sortowania odpadów zmieszanych w celu odzysku surowców wtórnych oraz przygotowania frakcji biodegradowalnej do stabilizacji w procesie kompostowania Proces technologiczny zakłada, iż w ramach instalacji sortowania odpadów zmieszanych zostanie wybudowana linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego.
Dzięki wybudowaniu instalacji zostanie znacznie ograniczony strumień odpadów trafiających na składowisko.
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 40 965 059,00 zł, netto przy czym kwota dofinansowania w formie pożyczki wyniesie 30 723 794,00 netto zł.

12-09-13 |
AMEST SP. Z O.O. CZŁONKIEM RADY RIPOK

Temida

Amest Sp. z o.o. zarządzająca składowiskami Sater Otwock Sp. z o.o. i Amest Kamieńsk Sp. z o.o., będącymi Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów została członkiem Rady RIPOK, której głównym założeniem jest monitorowanie procesu wdrażania znowelizowanych ustaw związanych z gospodarką Odpadami, a także wypracowywanie najlepszych rozwiązań dla nowego modelu gospodarki Odpadami w Polsce.
Więcej informacji na stronie:

http://radaripok.pl/

25-07-13 |
AMELKA JUŻ WIE CO ROBIĆ Z ODPADAMI

amelka small

Amelka już wie co robić z Odpadami i to właśnie ona wraz z innymi dziećmi szkół podstawowych w Otwocku odkrywa drogę postępowania z Odpadami.
Pozwólmy jej zaprezentować jakiego dokonała odkrycia i nauczyć innych do jakiego miejsca powinny trafiać odpady tak aby nie szkodziły środowisku naturalnemu:

amelka

Teraz uczy innych jak rozpoznawać przedmioty, które nadają się do sortowania, odzysku, recyklingu czy składowania tych przedmiotów z którymi już nic nie można zrobić i należy ostatecznie zutylizować na składowisku spełniającym wszystkie normy z zakresu ochrony środowiska: 

amelka wie

 

27-05-13 |
100 LAT OTWOCKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

psp100lat 09small

25 maja 2013 r. w Parku Miejskim Otwocka Straż Pożarna obchodziła solennie setną rocznicę jej powstania.
Oficjalną uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, następnie uroczystym Apelem i Wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Otwocku. Część rozrywkowa odbyła się w Parku Miejskim w Otwocku. Spółka Sater Otwock Sp. z o.o. i Spółka Amest Sp. z o.o. były jednymi z fundatorów Sztandaru PSP w Otwocku.
Więcej informacji na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

 

06-05-13 |
ZAGRAJ Z AMELKĄ W ZIELONE, CZERWONE, BRĄZOWE!

amelka web small

Rusza kampania edukacyjna dla dzieci na temat odpowiedniego postępowania z Odpadami na terenie miasta Otwock „Lepiej jest sortować śmieci niż śmiecić”
Organizatorem kampanii jest Spółka Amest Sp. z o.o. zarządzająca składowiskiem w Otwocku. Warsztaty odbędą się w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie miasta Otwock.

amelka web

Amelka jest bohaterem – awatarem kampanii edukacyjnej dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli miasta Otwock. Mała Amelka w drodze do szkoły widzi śmieci zalegające w rowach i lasach. Bardzo ją to martwi. Chciałaby coś zmienić, wyrusza na wyprawę i poznaje tajemnice świata surowców wtórnych. Teraz uczy innych jak rozpoznawać przedmioty, które nadają się do odzysku lub recyklingu. Wie, z którymi już nic nie można zrobić i trzeba je oddać na kontrolowane, bezpieczne składowisko!

Amelka występuje jako narrator w trzech różnych warsztatach ekologicznych: merytorycznym, artystycznym i sportowym, opowiadających o drodze śmieci do odzysku i recyklingu. Dzieci podczas warsztatów uczą się podstawowych pojęć związanych z gospodarka odpadami komunalnymi, a więc m.in. co to jest odzysk, recykling, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, jak powinno wyglądać prawdziwe składowisko odpadów, co można, a czego nie powinno się składować na składowiskach odpadów komunalnych. Dzieci wykonują proste doświadczenia rozróżniania tworzyw sztucznych, poddają recyklingowi stare gazety i transformują otrzymana masę papierową w figurki zwierząt chronionych Mazowsza. Dzieci biorą również udział w grze sportowej, której celem jest prawidłowe sortowanie odpadów zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami planowanym na terenie powiatu otwockiego.
Na zakończenie cyklu warsztatów odbędzie się wizyta na instalacji Sater Otwock Sp. z o.o. działającej zgodnie ze standardami UE oraz piknik z licznymi konkursami i nagrodami dla uczestników.

02-04-13 |
ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW NA TERANIE MIASTA OTWOCK

Temida

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i pożądku w gminach.                                                        .

segregacja

 

01-04-13 |
GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃSK

Temida

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania Odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Kamieńsk.
W dniu 27 marca 2013 r. Rada Miejska w Kamieńsku podjęła Uchwałę Nr XXXI/343/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk. Tego samego dnia Rada Miejska w Kamieńsku podjęła również Uchwałę Nr XXXI/340/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, wyłoniony przez Burmistrza Kamieńska w drodze przetargu odbierze następujące odpady:

 • odpady zmieszane – w przypadku zbierania i odbierania odpadów zebranych nieselektywne
 • odpady selektywnie zebrane:
  • papier, w tym tektura,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne,
  • metale,
  • pakowania wielomateriałowe.

Więcej informacji na stronie Urzędu Kamieńsk. 

 

01-03-13 |
GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE OTWOCKA

Temida

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania Odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Otwocka.
W dniu 27 listopada 2012 r. Rada Miasta Otwocka podjęła Uchwałę Nr XXVII/301/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z ww. uchwałą opłata będzie stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Natomiast dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miasta Otwocka podjęła kolejną Uchwałę Nr XXVIII/317/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi, iż w zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka będzie prowadzona "systemem workowym", natomiast w zabudowie wielorodzinnej "systemem pojemnikowym".
W zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, wyłoniony przez Prezydenta Miasta Otwocka, w drodze przetargu odbierze następujące odpady:

 • odpady zmieszane - w przypadku zbierania i odbierania odpadów tylko zmieszanych,
 • odpady selektywnie zebrane- w oddzielnych workach:
  • surowce wtórne: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • odpady zmieszane - pozostałości po sortowaniu.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Otwock.

 

19-02-13 |
OGŁOSZENIE NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Temida

Z dniem 5 marca 2013 roku, weszła w życie ustawa z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228). 
Od tego momentu zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone nowelizacją do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To już druga w tym roku zmiana tej ustawy. Pierwszy pakiet zmian wprowadziła ustawa o odpadach.
Nowe uregulowania pozwalają na stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. Możliwe jest ustanowienie różnych metod ustalania tej opłaty dla różnych części gminy.
Kolejną nowością jest przepis, dający samorządom możliwości zróżnicowania stawek opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.
Nowela daje ponadto gminom możliwość podjęcia uchwały przez radę, na mocy której rozstrzygnie w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz o utrzymaniu ich w odpowiednim stanie. Przejęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady od właścicieli nieruchomości, finansowane byłoby w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych.).

Pełna treść ustawy, żródło MŚ. 

 

31-10-12 |
GMINA A NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI: CO JAK I KIEDY…

Temida

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Środowiska zaprezentowała wyniki badania ankietowego gmin, dotyczącego przygotowania samorządu terytorialnego do nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi.

Prezentacja Ministerstwa Środowiska.

 

22-10-12 |
SKŁADOWISKO ODPADÓW SATER OTWOCK Sp z o.o. JAKO RIPOK W WPGO DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017

Temida

22 października 2012 r. Radni Sejmiku Mazowieckiego uchwalili Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017 zgodnie z którym Składowisko Sater Otwock zostało wpisane do Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK w regionie m. st. Warszawy.
WPGO dla Mazowsza wyznacza cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami, które wynikają wprost z krajowych i unijnych przepisów, a także promuje rozwiązania, pozwalające zminimalizować wpływ odpadów na środowisko tj. zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywną zbiórkę, recykling i odzysk, w tym wykorzystanie energii z odpadów.
Ponadto jednym z podstawowych elementów planu jest utworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK) o charakterze ponadgminnym. Regionem jest określony obszar zamieszkały przez co najmniej 150 tys. osób lub gmina licząca minimum 500 tys. mieszkańców i wedle tej reguły Mazowsze zostało podzielone na pięć regionów, na obszarze których wyznaczone zostały instalacje do przetwarzania odpadów:

 • m.st. Warszawy (51 gmin z powiatów: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, mińskiego, garwolińskiego oraz m.st. Warszawa),
 • Ciechanowski (41 gmin z powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego),
 • Ostrołęcko-Siedlecki (92 gminy z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, łosickiego, garwolińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, mińskiego, makowskiego, pułtuskiego oraz m. Ostrołęka i m. Siedlce),
 • Płocki (60 gmin z powiatów: gostynińskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, legionowskiego oraz m. Płock),
 • Radomski (63 gminy z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, piaseczyńskiego oraz m. Radom).

Pozostałych siedem mazowieckich gmin będzie objętych przez RGOK-i z województw łódzkiego (dwie) i podlaskiego (pięć).
Mapa województwa mazowieckiego z podziałem na regiony gospodarki odpadami komunalnymimapa regionow 

W przypadku braku regionalnych instalacji, zostały wyznaczone instalacje zastępcze, mające tymczasowo (do czasu budowy RIPOK) zapewnić zagospodarowanie odpadów. Plan uwzględnia również instalacje, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska oraz harmonogram ich zamykania. W przypadku Mazowsza są to wyłącznie składowiska odpadów.

15-10-12 |
„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ … NIE ŚMIECĘ”

news 4a

Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata 2012”.
Hasło to nawiązuje do ludowej wyliczanki i zachęca do refleksji nad stosunkiem do otaczającej nas przyrody. Jakże pięknie jest kochać, lubić i szanować matkę naturę, lecz szacunek do ziemi nie powinien pozwolić na wyrzucanie śmieci do lasu, do rzek i jezior. Zatroszczmy się o to, co jest wokół nas i pomyślmy o zaśmieconych lasach, drogach, parkach czy łąkach. Nie pozwólmy, aby śmieci trafiały nie tam gdzie jest ich miejsce! Szanujmy to co jest wokół nas, a jesienny spacer pośród mieniących się różnymi kolorami liści będzie dla nas wielką przyjemnością.

W piątek 21 września 2012 roku spółka Amest wraz z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych i Urzędem Miasta Otwocka po raz kolejny uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. W tym roku sprzątaliśmy ulicę Andriollego, Poniatowskiego, Tadeusza, Łowiecką, Hrabiego oraz Torfy. W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Gimnazjum nr 2 w Otwocku. 
Po trudach pracy, o godzinie 11:00 na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Baza Torfy”, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Sylwester Chołast podziękował wszystkim uczestnikom akcji za chęci i zaangażowanie, a następnie zaprosił na poczęstunek i zabawy ekologiczne.
Wśród zaproszonych gości byli m.in: Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów - Artur Dawidziuk oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka - Marzena Połosak.
Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najpóźniej 1 lipca 2013 roku dzikie wysypiska powinny na zawsze zniknąć z naszego krajobrazu.

Do zobaczenia już za rok!

Więcej informacji na stronie:
http://www.parkiotwock.pl/index.php/aktualnosci-mpk/677-sprzatanie-swiata-2012

21-06-12 |
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2012 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Temida

Uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku został przyjęty Plan Gospodarki Odpadami zgodnie z którym Składowisko Amest Kamieńsk sp. z o.o. zostało wpisane do Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK.
Podstawowym celem tworzonych planów jest zrealizowanie polityki ekologicznej państwa począwszy od wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami, zasady bliskości po utworzenie w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami spełniającymi wymogi ochrony środowiska.
Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego określił IV regiony gospodarki odpadami. Miasto Łódź zostało wyznaczone jako oddzielny IV region, natomiast spółka Amest Kamieńsk Sp. z o.o. została umieszczona w III regionie, a także została wyznaczona do zastępczej obsługi regionu IV do czasu uruchomienia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Mapa województwa łódzkiego z podziałem na regiony gospodarki odpadami komunalnymi

mapa regionow lodz 

Uchwała nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami województwa łódzkiego 2012.

01-06-12 |
DZIEŃ DZIECKA NA SKŁADOWISKU AMEST KĘTRZYN W MAŻANACH

A11500341 czerwca 2012 r. spółka Amest Kętrzyn zorganizowała piknik ekologiczny na składowisku w Mażanach dla dzieci uczestniczących w zajęciach ekologicznych.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w quizach, zabawach, konkursach ekologicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nagrodzono najlepsze prace plastyczne wykonane z materiałów ekologicznych w kolejnym już konkursie plastycznym pt. „Czy śmieć może być piękny?”

Wszyscy jesteśmy producentami śmieci choć nie zawsze o tym pamiętamy i jeśli dobrze posegregujemy odpady to jesteśmy w stanie właściwie je wykorzystać i stworzyć wymowny obraz wielkości i różnobarwności użycia materiału, który na pierwszy rzut oka wydaje się być zbędny. Dlatego wykorzystaliśmy ten fakt i zaproponowaliśmy dzieciom nieco inną od tradycyjnego konkursu plastycznego formę polegającą na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju odpadów do stworzenia niepowtarzalnych barwnych kompozycji plastycznych. Efekty są ciekawe, zabawne ale przede wszystkim kształcące!!!

Dodatkowe informacje na temat edukacji ekologicznej organizowanej przez spółkę Amest Kętrzyn Sp. z o.o. na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn.

22-05-12 |
EDUKACJA EKOLOGICZNA – ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W WILKOWIE

DSC09881a2

W ramach prowadzonej przez Spółkę edukacji ekologicznej, uczniowie Szkoły Podstawowej 23 w Wilkowie w Powiecie Kętrzyńskim uczestniczą w semestrze letnim w dodatkowych zajęciach ekologicznych, nad którymi patronat objęła spółka Amest Kętrzyn Sp. z o.o. Spółka, realizując politykę edukacyjną z dziedziny ekologii, uczy dzieci szacunku i wrażliwości dla przyrody począwszy od ekologicznego trybu życia po reakcję na pojawiające się problemy środowiskowe. Lekcje z ekologii pozwalają dzieciom zrozumieć, iż nasze życie jest nierozerwalnie związane z przyrodą, która wymaga naszej troski i opieki.

05-03-12 |
TRWAJĄ PRACE NAD KRAJOWYM PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI 2014

Temida

Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) obejmuje obszar całego kraju. Zmiany  przepisów prawnych w zakresie Gospodarki Odpadami komunalnymi mają na celu gruntowną poprawę stanu GOK w Polsce. Plan został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 oraz z 2002 roku Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z Odpadami:

 • ustanowienie regionów gospodarki odpadami, obejmujących co najmniej 150 tys. mieszkańców;
 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów;
 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć;
 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem);
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno - ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2433_plany_gospodarki_odpadami/

 

01-01-12 |
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Temida

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych ustaw, która wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały ustanowione następujące terminy:

 • 1 stycznia 2012 roku – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • 31 kwietnia 2012 roku – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania;
 • 1 lipca 2012 roku – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów;
 • 1 stycznia 2013 roku – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał;
 • 1 stycznia 2013 roku – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru;
 • 31 marca 2013 roku – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw;
 • 1 lipca 2013 roku – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne

01-09-11 |
EDUKACJA EKOLOGICZNA – JAK CHRONIĆ PRZYRODĘ I CZERPAĆ Z TEGO PRZYJEMNOŚĆJednym z głównych założeń edukacji ekologicznej jest poznawanie otaczającego nas środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z nim w terenie. Najbardziej poznawczą i aktywną formą realizacji edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami są zajęcia w terenie na składowisku odpadów, a także zdobywanie wiedzy na zajęciach ekologicznych prowadzonych przez ekspertów z dziedziny środowiska.

Spółka kieruje swoje działania do dzieci zwracając się zarówno do najmłodszych ze szkół podstawowych jak i do młodzieży gimnazjalnej.

Edukacja ekologiczna realizowana jest przez grupę Amest na wielu płaszczyznach:

 • zajęcia ekologiczne prowadzone w szkołach;
 • warsztaty edukacyjne prowadzone na składowisku odpadów;
 • konkursy ekologiczne;
 • piknik ekologiczny na składowisku odpadów komunalnych;
 • wydanie książki dydaktyczno-ekologicznej;
 • informacje w prasie i w mediach;

Często, w ramach nagrody za ukończony kurs, Spółka organizuje dla dzieci wycieczki, pikniki lub ogniska. Jak do tej pory mieliśmy przyjemność zabrać dzieci m.in. do Centrum Nauki Kopernik, jednej z najnowocześniejszych europejskich instytucji, obrazującej związek nauki z kulturą i codziennością, do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie dzieci odbyły zajęcia z eksponatami muzealnymi oraz do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie oprócz wjazdu na wieżę widokową obejrzały wystawę poświęconą rozwojowi cywilizacji.