preloder
Amest Polska

Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług

Gospodarka odpadami

Zgodnie z przyjętym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na terenie Mazowsza znajduje się pięć Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

System gospodarowania odpadami na mazowszu

Na mocy uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego Amest Otwock Sp. z o.o. w Otwocku-Świerku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do obsługi regionu zachodniego jako instalacja do składowania odpadów. Nasz obiekt jest instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Close Menu