preloder
Amest Polska
WYKORZYSTUJEMY BEZPIECZNE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
Naszą przewagą są najnowocześniejsze i sprawdzone technologie zagospodarowania odpadów. Wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy zarówno w Polsce jak i na innych rynkach europejskich. Dzięki unikalnemu know-how dbamy o wysoki standard życia lokalnej społeczności.
DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE
Dla nas ochrona środowiska to nie są puste słowa. Wszystkie usługi realizujemy z poszanowaniem najwyższych standardów ekologicznych. Nasze miejsca bezpiecznego składowania są odpowiednio zlokalizowane i zaprojektowane tak, aby mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.
DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE SPOŁECZNIE
Edukacja leży u podstaw budowy społeczeństwa odpowiedzialnego za otaczający nas świat. Od lat angażujemy się w prace z młodzieżą i propagujemy wiedzę z zakresu ekologii. To właśnie dzieci są naszą przyszłością.

Dlaczego My?

Odpady stanowią jeden ze znaczących kosztów rozwoju naszej cywilizacji i są wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Naszym celem jest redukcja negatywnego wpływu odpadów na środowisko poprzez ich właściwą utylizację w bezpiecznych i spełniających najwyższe standardy instalacjach.

Zasób 6

Odpowiedzialność

Bezpieczeństwo

Zasób 4

Środowisko

Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług

Kim jesteśmy?

Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług

Jesteśmy polsko-włoskim holdingiem, który od ponad 15 lat specjalizuje się w odpowiedzialnym i bezpiecznym przetwarzaniu odpadów. W ramach naszej działalności w Polsce powołaliśmy spółki Amest Sp. z o.o. oraz Amest Otwock Sp. z o.o., w której połączyliśmy siły z Miastem Otwock.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój, natomiast kapitałem, na którym opieramy nasze działania jest wiedza. Wieloletnie doświadczenie wspierane jest przez nowoczesne technologie, wysokie standardy europejskie i światowe.

Z powodzeniem realizujemy powierzone nam zadania w branży gospodarki odpadami, a także dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej. Nasza działalność obejmuje pełen cykl, od organizacji selektywnej zbiórki, przez odzysk i mechaniczne przetwarzanie, po ostateczne unieszkodliwienie odpadów. Nasze międzynarodowe doświadczenie na rynkach Europy, Afryki i Ameryki Południowej stanowi dowód na stabilność i najwyższy poziom usług.

aktualności

Nasze projekty

Z powodzeniem wykorzystujemy nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne dla środowiska technologie zagospodarowania odpadów.

Technologia odzysku surowców wtórnych

Technologia unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych

Produkcja paliw alternatywnych z frakcji palnej odpadów

Nasze technologie

Nasz międzynarodowy know-how wykorzystujemy m.in. przy budowie zakładów zagospodarowania odpadów odpowiadających wszystkim wymogom prawa oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa.

W naszych zakładach wykorzystujemy mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, w tym biologiczną stabilizację frakcji organicznej oraz wydzielenie mogącej stanowić surowiec wtórny lub energetyczny.

Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać strumieniem odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi normami i standardami. Zdajemy sobie również sprawę, iż świadcząc usługi komunalne jesteśmy współodpowiedzialni za standard życia lokalnej społeczności. Dlatego tez korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych sposobów, które ograniczają negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko.

środowisko

Zawsze w zgodzie z prawem

Odbierane przez nas odpady zawsze trafiają na bezpieczne, dobrze zlokalizowane i zaprojektowane przez ekspertów składowiska. W trosce o środowisko nasze obiekty zapewniają najlepsze zabezpieczenia w postaci uszczelnień hydroizolacyjnych oraz geomembran, które uniemożliwiają przedostanie się odcieków do podłoża i gwarantują minimalne oddziaływanie na środowisko naturalne.

lokalizacja

Zakład w Otwocku

0 Mg
Maksymalna ilość przyjmowanych odpadów rocznie
0 ha
Powierzchnia całkowita
0 ha
Kwatery składowiska

Spółka Amest Otwock Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Amest Sp. z o.o. powstałej w 1996 roku. Od 1998 roku działa na rynku gospodarki odpadami jako wspólne przedsięwzięcie z Miastem Otwock. Spółka zarządza nowoczesnym i spełniającym standardy europejskie składowiskiem odpadów komunalnych.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA MAZOWSZU

Zgodnie z przyjętym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na terenie Mazowsza znajduje się pięć Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Kontakt

Close Menu