preloder
Amest Polska

AMEST LIDEREM BEZPIECZNEJ PRACY

Spółka Amest Otwock Sp. z o.o. zajęła III miejsce regionalnego konkursu „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” w kategorii zakładów zatrudniających do 50 osób, którego corocznym organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Do konkursu Spółka została wytypowana przez inspektora PIP w Warszawie po ostatniej kontroli przeprowadzonej na składowisku odpadów w Otwocku Świerku zarządzanego przez Amest Otwock.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Kryteria oceny dotyczyły przestrzegania przepisów prawa pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwiązań systemowych dot. zarządzania BHP.

Close Menu