• 1

Usługi

 

Spółka Amest Sp. z o.o. z powodzeniem wykorzystuje nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne dla środowiska technologie zagospodarowania odpadów w tym: technologie odzysku surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w warunkach tlenowych i beztlenowych, produkcję paliw alternatywnych z frakcji palnej odpadów, technologię termicznego unieszkodliwiania odpadów itp. Udziałowcy Grupy Amest, spółki zlokalizowane m.in. we Włoszech zarządzają nowoczesnymi zakładami przetwarzania odpadów, takimi jak: sortownie, kompostownie, biogazownie utylizacyjne, spalarnie, gazyfikator oraz składowiska odpadów. Ich wieloletnie doświadczenie pozwala na wprowadzanie sprawdzonych, a jednocześnie nowoczesnych rozwiązań na rynku polskim.

Takie wsparcie w zakresie know-how wykorzystujemy na przykład przy budowie zakładów zagospodarowania odpadów, odpowiadających definicji regionalnej instalacji określonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w zmienionej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz w ustawie o odpadach, które planujemy zbudować przy wszystkich naszych składowiskach w Polsce. Technologia stosowana w tych zakładach obejmuje mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, w tym biologiczną stabilizację frakcji organicznej w stopniu określonym w przepisach odrębnych oraz wydzielenie frakcji dających się w całości lub w części wykorzystać materiałowo lub/i energetycznie, a ponadto w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszej dostępnej techniki.

Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zrządzać strumieniem odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi normami i standardami. Zdajemy sobie również sprawę, iż świadcząc usługi komunalne jesteśmy współodpowiedzialni za standard życia lokalnej społeczności. Dlatego tez korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych sposobów, które ograniczają negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko.